DÍRA VE DNU PÍSTU U ZÁŽEHOVÝCH MOTORŮ

DÍRA VE DNU PÍSTU U ZÁŽEHOVÝCH MOTORŮ

VZOROVÝ OBRAZ ZÁVADY:

 • Po poměrně krátké době chodu vznikla díra (otvor) ve dnu pístu.
  Obr. 1
 • Vnější třetina pístu je vytavena, zbývající dvě třetiny jsou naproti tomu trychtýřovitě rozšířeně prolomeny směrem dolů.
  Obr. 2
 • U pláště pístu a také u nepoškozené části hlavy pístu nejsou často k rozpoznání žádná znamení tepelného přetížení, také pokles tvrdosti se pohybuje v normálních hranicích. V mnoha případech nedošlo ani k zadření.

POSOUZENÍ ZÁVADY:

Díry ve dnu pístu vznikají především u motorů s vysokou kompresí s kulovým spalovacím prostorem. Dno pístu se během krátké doby zahřeje na kritický bod, tak, že se tam materiál stává těstovitým. Síla hmoty při zdvihových pohybech pístu a také rychle proudící spalovací plyny odnášejí změklou hmotu. V důsledku snížené pevnosti na tomto místě, protlačuje pak spalovací tlak zbývající dvě třetiny trychtýřovitě dovnitř. Takové rychlé místní zahřátí dna pístu až k těstovitému stavu je možné pouze tímto druhem spalování. Spalování začíná dlouho před bodem zážehu zapalovací svíčky, takže plamen a vysoký tlak působí podstatně delší dobu na dno pístu jako u korektního spalování. Pokusy ukázaly, že během několika sekund bylo dno pístu při tomto režimu zahřáto až k bodu tavení. Zážeh je způsoben žhnoucími díly ve spalovacím motoru, když tyto překročí samozápalnou teplotu směsi. Jsou to v podstatě zapalovací svíčka, výfukový ventil a karbonové deposity ve spalovacím prostoru.


MOŽNÉ PŘÍČINY:

 • Kvalita paliva musí odpovídat kompresnímu poměru motoru, to znamená že oktanové číslo paliva musí pokrývat oktanovou potřebu motoru ve všech provozních režimech.
 • Motorová nafta v benzínu.
 • Olej ve spalovacím prostoru u pístních kroužků nebo vedení ventilů.
 • Zapalovací svíčky s nesprávnou tepelnou hodnotou.
 • Bod zážehu a seřizovací charakteristika, stejně jako stav rozdělovače.
 • Netěsné výfukové ventily.
 • Zbytky ve spalovacím prostoru (tvrdý a měkký koks).
 • Příliš vysoká teplota nasávaného vzduchu, zejména u hlav válců, vyplachovaných stejnosměrným proudem.
 • Vysoká teplota motoru nebo sání nedostatečným odvětráváním motoru.
 • Všeobecné přehřívání.
PŘIŠKVAŘENINY U HLAVY PÍSTU (BENZINOVÝ MOTOR)

VZOROVÝ OBRAZ ZÁVADY:

 • U hlavy pístu je materiál pístu za kroužky zcela proškvařen.
 • Počáteční stadium:
  Obr. 1 Obr. 2
 • Konečné stadium:
  Obr. 3
 • Plášť pístu se primárně nezadřel, od místa přiškvaření je totiž materiál pístu namazán na plášť pístu.

POSOUZENÍ ZÁVADY:

Přiškvařeniny u benzinových motoru jsou následek zážehů u pístu s převážně rovným dnem. Nedostatek vůle se jako příčina závady vylučuje, protože přes velkou teplotu přiškvařeniny u hlavy pístu se v počátečním stadiu nevyskytují žádné zadřeniny. Hlava pístu se vlivem nekorektního spalování velmi silně zahřeje. Teploty dosahují hodnot, které uvádějí materiál pístu do těstovitého stavu. Tlakem expanzních plynů je změklý materiál přenesen až ke kroužkům. Zážeh je iniciován žhavými díly ve spalovacím prostoru, když tyto překročí samozápalnou teplotu plynové směsi. Těmito jsou v podstatě zapalovací svíčka, výfukový ventil a na stěnách spalovacího prostoru ulpělé zbytky.


MOŽNÉ PŘÍČINY:

 • Kvalita paliva musí odpovídat kompresnímu poměru, to znamená, že oktanová hodnota musí pokrývat oktanovou potřebu motoru ve všech provozních stavech.
 • Motorová nafta v benzinu.
 • Olej ve spalovacím prostoru vysokou spotřebou oleje u pístních kroužků nebo vedení ventilů.
 • Zapalovací svíčky s nesprávnou tepelnou hodnotou.
 • Bod zážehu a seřizovací charakteristika, stejně jako stav rozdělovače.
 • Netěsné výfukové ventily.
 • Zbytky ve spalovacím prostoru (tvrdý a měkký koks).
 • Příliš vysoká nasávací teplota, zejména u hlav válců vyplachovaných stejnosměrným proudem může být teplota chybným nebo vadným výfukem podstatně vyšší.
 • Vysoká teplota motoru nebo nasávání nedostatečným provětráváním motoru.
 • Všeobecné přehřátí.