HLAVY VÁLCŮ, KOMŮRKY, HLAVOVÉ ŠROUBY

demontujeme jen u studeného motoru. Výfukové i sací koleno s tělesem škrtící klapky zůstanou připevněny.
Poškozené těsnění hlavy válců poznáme podle jednoho nebo více z následujících příznaků:

  • Pokles výkonu motoru.
  • Úbytek chladící kapaliny. U teplého motoru bílý výfukový kouř.
  • Úbytek oleje.
  • Přítomnost chladící kapaliny v motorovém oleji, hladina oleje neklesá, naopak stoupá. Motorový olej má šedou barvu, na měrné tyči stavu oleje je pěna, olej je řídký.
  • Motorový olej v chladící kapalině.
  • Chladicí kapalina prudce vystřikuje.
  • Dva sousední válce jsou bez komprese.

Nabízíme nejširší sortiment hlav válců pro různé tipy automobilů.