HLUČNOST PÍSTU

HLUČNOST PÍSTU

VŠEOBECNĚ O HLUČNOSTI PÍSTŮ

Hlučnost pístů může být způsobena různými vlivy v provozu motorů:

 • Klopení pístů příliš velkou vůlí chodu je navozeno kývavým pohybem ojnice a změnou polohy pístu ve válci a naráží při tom, zejména hlavou pístu, tvrdě proti kluzné dráze válce.
 • Klopení pístů příliš malou vůlí v uložení čepů: Vůle mezi pístními čepy a ojničním nábojem může být bud' příliš malá, nebo může při provozu být přemostěna sepnutím nebo sevřením. Toto se děje zejména chybou ojnice (úhel ojnice).
 • Naklápění pístu ve směru čepu: stranové naklápění pístu proti vrtání válce vychází ve většině případů od ojnice. Chybami ojnice (prohýbání, zejména také přetáčení) provádí píst při svém zdvihovém pohybu v podélné ose motoru kývavý pohyb, čímž je píst oboustranně naklápěn vůči válci. Nesymetrické ojnice nebo nestředové podpírání pístu ojnicí působí totéž. Při tom hraje velkou roli vůle ojničního ložiska. Čím menší je provedena vůle ojničního ložiska, tím lepším se stává radiální vedení ojnice a tím také je menší škodlivý kývavý pohyb.
 • Oboustranný posun pístního čepu proti pojistkám pístního čepu: axiální posun v pístním čepu je vždy následkem chyby mezi osou pístního čepu a osou klikové hřídele. Jako u předchozího případu jsou nejčastějšími příčinami ohýbání nebo přetáčení ojnice, stejně jako asymetrie v ojnici. Také příliš velká vůle v ojničních ložiskách může ale zejména při nízkých otáčkách vyvolat kývání ojnice, což znamená osovou nerovnoběžnost pístního čepu vůčí ose klikové hřídele a vyvolat narážení pístního čepu proti pojistkám.
 • Hluk v uložení pístních čepů: Změna polohy na jedné straně mezi pístním čepem a pístem a na druhé straně mezi pístním čepem a nábojem ojnice je podnětem k vytváření hluku. U plovoucího čepu dochází k axiálnímu pohybu, takže již při nejmenších nesouosostech čepu vůči ose ojničního čepu může dojít ke slyšitelnému narážení pístního čepu proti jeho pojistkám.
HLUK PÍSTŮ

VZOROVÝ OBRAZ ZÁVADY:

 • Plocha nad prvním kroužkem vykazuje místa nárazů ve směru klopení.
  Obr. 1
 • U pláště pístu existuje obraz chodu (kluzu), který je výraznější ve vrchní a spodní části pláště než v jeho středu.
 • U plochy nad prvním kroužkem je viditelné v takzvané rovině ovality nad náboji pístních čepů stopy nárazů.

POSOUZENÍ ZÁVADY:

Zejména obzvláště slyšitelný hluk pístu je způsoben zejména oboustranným narážením hlavy pístu proti kluzné dráze válce. Toto má v podstatě dvě základní příčiny.

 • Při špatném vedení pístů, např. při velké vůli nebo příliš těsném zalícování pístního čepu v ojnici je hlava pístu naklápěna proti kluzné dráze válce v takzvané klopné rovině.
 • Při osové chybě ojnice, zejména při stočení ojnice nebo při příliš velké vůli ojničního ložiska, se hlava pístu kýve ve směru osy pístního čepu a tluče proti válcům. Touto osovou chybou vzniká také střídavý axiální posun v pístním čepu, jímž tento střídavě tluče proti pojistným kroužkům.

MOŽNÉ PŘÍČINY:

 • Příliš velký průměr (malý přídavek na honování) válce.
 • Příliš malá vůle pístního čepu v ojničním pouzdru.
 • Vrtání ojnic nelícují (ohnutí ojnice nebo přetočení ojnice)