LOM PÍSTU

LOM PÍSTU

VŠEOBECNĚ O LOMU (PRASKNUTÍ) PÍSTU

V provozu motoru mohou vzniknout lom (prasknutí) pístů buď náhle (způsobeným cizím tělesem) nebo únavovým porušením.
Násilné prasknutí je vždy způsobeno cizím tělesem, které se dostane v provozu do motoru a s pístem do kolize.
Toto může být odtržení dílů ojnice, klikové hřídele, ventilů nebo podobně. Také když se dostane do válců voda nebo palivo, dochází k násilnému prasknutí pístu. Plochy násilného prasknutí nejsou zadřené a neukazují žádné stopy únavového lomu. Píst je bez vývoje lomu náhle rozbit.
Při únavovém lomu se tvoří na ploše trhliny prodlevy, které dávají rozpoznat počátek a postupný vývoj lomu. Příčinou tohoto lomu je mechanické přetížení materiálu pístu nebo materiálová vada. Přetížení se vyskytují při detonačním hoření, silnými rázy pístu, např. kolizí dna pístu s ventily nebo příliš velkou vůlí pláště pístu. Příliš velké deformace pístních čepů přetížením (prohýbání a oválová deformace) vedou k vedlejším trhlinám nebo trhlinám v uložení čepů. Dále mohou vzniknout trvalé praskliny např. pocházející z trhlin tepelným pnutím na dně pístu.

LOM (PRASKNUTÍ) PÍSTU KOLIZÍ DNA PÍSTU PROTI HLAVĚ VÁLCŮ

VZOROVÝ OBRAZ ZÁVADY:

 • Oba poškozené písty narazily v provozu svojí plochou dna proti hlavě válců.
 • U pístu se vytvořily trhliny. Pravá vzpěra je odtržena a vlivem nepřetržitého narážení dna pístu se propracovala trhlina za stíracím kroužkem nahoru až k prvnímu můstku.
  Obr. 1
 • Plášť pístu je odlomen v dolní drážce stíracího kroužku. Plochy lomu ukazují na únavový charakter lomu.
  Obr. 2

POSOUZENÍ ZÁVADY:

Opakovanými rázy dna pístu proti hlavě válců vznikají především trhliny v oblasti pláště pístu. U pístů s dolním stíracím kroužkem při tom ve většině případů praskne plášť v oblasti dolní drážky stíracího kroužku. Jak veliké jsou síly rázu hlavy pístu ukazuje píst na prvním obrázku, kde jsou uvolněny nejen vzpěry řízené roztažnosti, nýbrž i 2 mm silná vzpěra (destička) byla dokonce rozlámaná.


MOŽNÉ PŘÍČINY:

 • Tak zvaný rozměr spáry byl příliš malý (vůle mezi dnem pístu a hlavy válců v horní úvrati). Upozornění: písty s průměrem válce cca 120 mm narůstají v provozu směrem nahoru rozdílnými tepelnými pnutími pohyblivých dílů motoru o několik desetin mm vůči hlavě válců.
 • Těsnění hlavy válců musí vykazovat předepsanou tloušťku.
 • Příliš velká vůle v uložení ojnice, zejména ve spojení se silným přetížením motoru při jízdě s kopce.
LOM (PRASKNUTÍ) PÍSTU V NÁBOJI PÍSTNÍCH ČEPŮ

VZOROVÝ OBRAZ ZÁVADY:

 • Ve střední ose pístu čepního otvoru ukazuje typický rys trhliny náboje únavou v počátečním stadiu.
  Obr. 1
 • Trhlina se polokruhovitě rozšířila kolem výchozího bodu.
 • Z počáteční trhliny (viz první obrázek) se vytváří během krátké doby tak zvaný podélný lom, který rozlomí píst až ke dnu pístu do dvou dílů.
  Obr. 2

POSOUZENÍ ZÁVADY:

Lomy náboje se vyskytují z přetížení a mohou být podporovány nedostatečným zásobováním olejem. Lom v náboji čepu, vzniklý přetížením, pokračuje pak i při normálním zatížení dále a vede posléze k destrukci celého pístu.


MOŽNÉ PŘÍČINY:

 • Poruchy spalování, zejména náhlé vznícení paliva způsobené zpožděním vstřiku.
 • Nadměrné a nevěcné používání spouštěcích prostředků při studeném startu.
 • Válec běžel plný vody nebo paliva (vodní nebo palivový náraz).