LOMY PÍSTNÍCH ČEPŮ

LOMY PÍSTNÍCH ČEPŮ

VŠEOBECNĚ O LOMECH PÍSTNÍCH ČEPŮ

Lomy pístních čepů mohou vzniknout přetížením, poruchami spalování, působením cizích těles nebo závadami materiálu. Závada materiálu se dá ale vždycky prokázat rozborem materiálu jednoznačně u prasklého čepu.
Nadměrné nebo nepřiměřené používání spouštěcích pomůcek je nutno postavit na úroveň s působeními extrémních spalovacích poruch.
Pístní čep je v provozu tlakem spalovacích plynů na píst prohnut a oválně zdeformován. Oválnou deformací se může při přetížení na koncích čepů nejprve vytvořit podélná trhlina, která může mít svůj výstup u vnější plochy nebo u vnitřního vrtání.
Trhlina pak probíhá jako únavový lom dále ve směru středu čepu. V největší oblasti namáhání v ohybu mezi čepním nábojem a ojničním nábojem se mění směr k příčné trhlině, což konečně vede k prolomení celého čepu.
U materiálové závady vychází trhlina ve většině případů ze struskové řádky. Průběh lomu se kryje s přetížením.
Vedle zde vylíčených závad mohou také vzniknout lomy, vycházející z jakýchkoliv poškození čepu nebo závadami na tvrdosti.


LOM PÍSTNÍHO ČEPU

VZOROVÝ OBRAZ ZÁVADY:

 • Pístní čep je prolomen u přechodu mezi ojnicí a jedním z nábojů pístního čepu příčnou trhlinou, a to zcela.
  Obr. 1
 • Kratší kus lomu je po délce rozštěpen.
 • Všechny plochy lomu ukazují charakter únavového lomu.
 • Čelní strana prasklého čepu dává zřetelně rozpoznat, že lom vyšel z poškození nárazem.
  Obr. 2
 • Také na opačné straně se ukazuje lehké natržení, vycházející z vyznačení nárazu.
  Obr. 3

POSOUZENÍ ZÁVADY:

Lomy čepů jsou vždy následkem přetížení. Předpokladem je, že neexistuje žádná závada v materiálu. Tato se ale dá jednoznačně zjistit rozborem materiálu zlomeného čepu.
Oválným zdeformováním pístního čepu se nejprve vytváří v otvorech pístního čepu na koncích čepu podélná trhlina při přetížení, která má svůj výstup jak na vnější ploše, tak také u vnitřního vrtání. Trhlina pak probíhá dále jako trvalý lom ve směru středu čepu. V největší oblasti namáhání v ohybu mezi jedním nábojem pístního čepu a nábojem ojnice se mění směr k příčné trhlině, což konečně vede k prolomení čepu.
Obrázky 2 a 3 ukazují, že první natržení může vzniknout nejen přetížením, ale také neodborným zacházením s pístním čepem při montáži tvrdými údery kladiva. Tyto obrázky také prokazují, že existující natržení se dále vytváří také při normálním namáhání jako trvalý lom a konečně vede k totálnímu zlomení.


MOŽNÉ PŘÍČINY:

 • Poruchy spalování, jak u benzinových, tak i dieselových motorů, zejména detonačním hořením.
 • Náraz vody nebo paliva.
 • Neodborné zacházení s pístním čepem při montáži.