MONTÁŽNÍ INSTRUKCE VAČKOVÝCH HŘÍDELÍ

Upozornění: jestliže neodstraníte příčiny, pro které byla již Vaše vačka poškozena, potom nový díl bude rovněž poškozen.

  1. Zjistěte, z jakých důvodů byla vačka poškozena. Důvod může být: nedostatečné mazání nebo znečištěný olej
  2. Vyčistěte celý mazací systém, zkontrolujte olejové čerpadlo, potrubí, třmeny vačkové hřídele, regulační ventil tlaku oleje.
  3. Současně s vačkou výrobci doporučují vyměnit tyto díly: zdvihátka, vahadla, případně vahadlovou hřídel a regulační ventily tlaku oleje, případně ostřikovou trubku oleje.
  4. Zkontrolujte souosost uložení vačkové hřídele. Jestliže není uložení vačky v ose, potom při rotaci je vačka cyklicky namáhaná na ohyb a časem dojde k jejímu porušení.
  5. Po namontování celého rozvodového systému tento důkladně promažte příslušným mazivem. Použijte pouze olej, který doporučuje výrobce motoru.
  6. Při dotahování šroubů uložení vačky dodržujte pořadí a utahovací momenty předepsané výrobcem. V opačném případě může dojít k jejímu snadnému zlomení.
  7. Protáčejte motorem bez zapalovacích svíček, případně vstřikovacích trysek a kontrolujte, zda protéká olej celým motorem.
  8. Po nastartování nastavte motor na 2 000 min-1 a zkontrolujte zvuk motoru. Po montáži nové vačkové hřídele je nutno vyměnit olej po ujetí 1 000 km.

Při nedodržení některého z těchto bodů může dojít k poškození motoru a tudíž nebude případná reklamace akceptována.

Přejeme Vám úspěšnou opravu