Těsnění hlavy válců

MONTÁŽNÍ POSTUP TĚSNĚNÍ HLAVY VÁLCŮ

 1. Před demontáží nechte vychladnout motor na pokojovou teplotu (cca 20°C). Toto je velmi důležité, zvlášť u motorů s hliníkovou hlavou. Těsnicí plocha hlavy a bloku motoru nesmí být poškozena při předcházejícím čištění. 
 2. Zkontrolujte rovinnost těsnicích ploch hlavy válců a bloku motoru. Maximální hodnota by neměla překročit 0,05 mm. V opačném případě musí být plochy přebroušeny, ale nikdy nesmí být překročena hodnota přebrusu, kterou stanoví výrobce
 3. Drsnost povrchu by neměla být vetší jak 12 - 15 mikrometrů.
 4. Důkladně vyčistěte chladicí systém a závitové díry v bloku motoru.
 5. V případě vložených válců zkontrolujte jejich přesah v bloku motoru.
 6. U naftových motorů zkontrolujte maximální přesah pístů v horní úvrati v bloku motoru. Tato hodnota určuje tloušťku těsnění, kterou použijeme.
 7. V žádném případě nikdy nepoužívejte těsnicí hmoty na těsnění hlavy válců. Toto by mohlo vést k nerovnoměrnému přítlaku. Těsnění hlav válců GLASER jsou konstruovány z materiálů, které nejlépe vyhovují jednotlivým typům motorů a zajišťují spolehlivé utěsnění motoru. Na ostatní těsnění (s výjimkou těsnění hlavy) mohou být použity různé těsníci hmoty (např. UNIVERSAL 100, PU-200) na zvýšení těsnicího účinku.
 8. Většina hlavových šroubů je konstruována pro práci na hranici plastické deformace, to znamená, pokud si nejste jisti, o jaký typ šroubů se jedná, je nutná jejich výměna za nové.
  Pokud nebudou šrouby vyměněny, bude případná reklamace těsnění bezpředmětná!
 9. Jestliže výměna starých šroubů z výše uvedeného důvodu není nutná, zkontrolujte jejich stav a vyčistěte závity ocelovým kartáčem.
 10. Před montáží šroubů naolejujte závitovou a hlavovou část.
 11. Respektujte instrukční pokyny pro montáž těsnění - tzv. 'technická data'. Rovněž tak pořadí utahování podle výrobce motoru. Jestliže tyto informace nejsou k dispozici, použijte křížový nebo rotační systém, začínající ze středu hlavy.