TRHLINY VE DNU A SPALOVACÍ KOMŮRCE

TRHLINY VE DNU A SPALOVACÍ KOMŮRCE DNA PÍSTŮ

VZOROVÝ OBRAZ ZÁVADY:

 • V ploché komůrce dna pístu došlo paprskovité trhlině pnutím.
  Obr. 1 Obr. 2
 • Jak je vidět na předchozím obrázku, vytvořila se trhlina, procházející téměř celým dnem pístu, jako hlavní trhlina.
 • Na hraně spalovací komůrky vznikl větší počet trhlin pnutím, rozdělených kolem jejího obvodu.
  Obr. 3
 • Žádné jiné abnormality se nevyskytly ani u pístu, ani u pístních kroužků.

POSOUZENÍ ZÁVADY:

Vysokým tepelným přetížením se materiál pístu silně zahřívá u motoru s nepřímým vstřikem na místech dopadu plamene vycházející z komůrky a u motoru s přímým vstřikem na hraně spalovacího prostoru v pístu. Studenější okolní materiál deformuje a pěchuje horké jádro nad hranici elasticity. Při zchlazení vznikají potom v této oblasti odpovídající pnutí tahem, způsobující nakonec trhliny pnutím.

Když se k tepelnému pnutí ještě připojí mechanické pnutí od pístních čepů, vytvoří se z trhlin pnutím silně rozšířená hlavní trhlina, vedoucí k plnému prasknutí a vyřazení pístu z provozu. Upozornění: písty s trhlinami pnutím, u nichž se ve směru čepu nebo svisle k němu vytvořila výrazná hlavní trhlina, musejí být při mezimontážích bezpodmínečně vyměněny.


MOŽNÉ PŘÍČINY:

 • Vadná vstřikovací tryska, poruchy ve vstřikovacím čerpadle, závady u komůrky.
 • Vysoké teploty způsobené závadou v chladícím systému.
 • Závada na motorové brzdě.
 • U motorů s často se měnícím zatížení, jako např. u městských autobusů, strojů k přesunům zeminy atd. mohou být uvedená fakta obzvláště kritická.
ZLOMENÍ (PRASKNUTÍ) MŮSTKU U PÍSTŮ DIESEL

VZOROVÝ OBRAZ ZÁVADY:

 • Na jedné straně pístu se vyskytuje lom můstku.
  Obr. 1 Obr. 2
 • Lom začíná u horní hrany můstku ve dnu drážky a probíhá šikmo do materiálu pístu. V blízkosti dolní hrany můstku se zlom opět obrací směrem ven a vystupuje u dolní hrany můstku, případně lehce pod ním ve dnu drážky.
 • Zadírání pístů se nevyskytuje.

POSOUZENÍ ZÁVADY:

Charakteristika průběhu lomu ukazuje, že síla, která závadu způsobila, musela působit ze spalovacího prostoru. Vedle úderu vodou a palivem přichází pro toto v úvahu u motoru Diesel pouze spalování, způsobené včasným vstřikem u studeného motoru, kdy vstřiknuté palivo se v celém objemu vznítí naráz a vytvoří tlakový ráz.


MOŽNÉ PŘÍČINY:

 • Špatně rozprašující nebo netěsné vstřikovací trysky.
 • Vstřikovací tlak trysek byl příliš nízký.
 • Kompresní tlak motoru příliš nízký vlivem špatného těsnění hlavy válců, příliš velkého rozměru spáry nebo prasklých případně opotřebovaných pístních kroužků.
 • Vadné těsnění hlavy válců.
 • Poškození komůrky.
 • Nepřiměřené nasazení spouštěcího mechanizmu při studeném startu.
 • Motor byl nastartován v situaci, kdy válec byl plný vody nebo paliva (naráz vodou nebo palivem).
ODTAVENÍ U DNA PÍSTU U VZNĚTOVÝCH MOTORŮ

VZOROVÝ OBRAZ ZÁVADY:

Hlava pístu je nad nosičem kroužku odtavena. Odtavení jde již přes celou výšku hlavy pístu až ke dnu pístu. Dno pístu vykazuje začínající odtavování u okraje spalovací komůrky a dna. Oblast dna pístu je plně zničena.
Obr. 1
POSOUZENÍ ZÁVADY:

Závady tohoto druhu se vyskytují především u vznětových motorů s přímým vstřikem. Když vstřikovací tryska příslušného válce nedrží tlak, mohou chvění ve vstřikovacím systému způsobit dostřik případně odkapávání paliva z trysky po ukončení hoření. Je-li ve spalovacím prostoru spotřebován kyslík, tak proniknou jednotlivé kapky paliva na dno pístu. Tam zdoutnají při nedostatku kyslíku při velmi vysokém teplu, čímž se místa dotyku zahřejí až k těstovitému stavu. A tím dojde k odtavení hlavy pístu.


MOŽNÉ PŘÍČINY:

 • Netěsná vstřikovací tryska, případně sevřená jehla trysky.
 • Prasklá nebo vadná pružina trysky.
 • Vadný odlehčovací ventil tlaku ve vstřikovacím čerpadle.
 • Vstřikované množství a časový okamžik vstřiku nejsou nastaveny podle údajů výrobce motoru.