VAHADLA A ZDVIHÁTKA

Vahadla jsou převážně určená do ventilových motorů spalovacích motorů či podvozků a jejich využitelnost je v mnoha strojích.

Návod k montáži hydraulických zdvihátek:

  1. Došlo-li při prvním startu motoru (po výměně zdvihátek) nebo při startu a chodu naprázdno k hlučnosti ventilu, měl by motor běžet asi 4 minuty při otáčkách asi 2500 min-1 nebo střídavě 2000 a 3000 min-1.
  2. Následně je třeba nechat motor běžet naprázdno asi 30 sekund.
  3. V případě, že po provedení bodu 1 a 2 hlučnost ventilu zmizela, jsou zdvihátka odvzdušněna. V případě, že ventily jsou ještě „slyšitelné“ je nezbytné opakovat body 1 a 2.
  4. V 90 % případů po tomto prvním cyklu hlučnost ventilu zmizí.
  5. V ojedinělých případech je nutné cyklus pět až šestkrát znovu opakovat.