VYPADÁVÁNÍ KOMŮREK NA HLAVĚ VÁLCŮ

Stanovisko k vypadávání komůrek na hlavě válců.

Vypadávání komůrek po demontáži hlavy válců je charakteristický jev, který se vyskytuje při proběhu prvních několika tisíc kilometrů motoru. Při vyšším počtu najetých kilometrů cca 30000 km a výše je již komůrka v hlavě „zapečena“ a „drží“ při demontáži hlavy. Přesah komůrky na jejím obvodě vůči hlavě válců je technologicky nutný pouze k usnadnění montáže hlavy válců na blok motoru. Vlivem tepelných dilatací po poměrně krátkém proběhu motoru dochází k jejich uvolnění při demontáži, pro usnadnění montáže lze tyto komůrky zajistit důlčíkem. Samotný mechanizmus upevnění komůrky v hlavě je proveden přítlakem hlavových šroubů působících přes těsnění v těžišti komůrky. Představa, že expanzní tlak hořících plynů udrží komůrky v hlavě prostřednictvím přesahu na jejím obvodu je zcela mylná. Tento přesah je tedy jen technologický.