ZADÍRÁNÍ CHODEM NA SUCHO

JEDNOSTRANNÉ ZADÍRÁNÍ PLÁŠTĚ PÍSTŮ BEZ PROTIOTLAČENÝCH STRAN

VZOROVÝ OBRAZ ZÁVADY:

 • Na jedné straně pláště pístu (toto může být jak na zatížené, tak i odlehčené straně pístu) existují těžké, tmavě zbarvené zadřeniny se silně potrhaným povrchem. U pístu došlo dokonce k příčné trhlině v oblasti záděrových míst.
  Obr. 1
 • Opačná strana pláště pístu je zcela nepoškozena, což v počátečním stadiu také většinou platí pro kroužkovou partii.

POSOUZENÍ ZÁVADY:

Místním přehřátím poloviny válce vypověděl zcela službu olejový film na této straně, což způsobilo klasické zadření chodem nasucho. Nedostatek vůle je jako příčina závady vyloučen, protože přes těžkou zadřeninu na opačné straně neexistují žádná místa otlačení.


MOŽNÉ PŘÍČINY:

 • Chlazení vysadilo buď vzduchovou bublinou v oblasti válců nebo ve vodním čerpadle.
 • Příčinou závady mohl být roztržený klínový řemen, vadný termostat nebo porucha ve vodním čerpadle.
ZADÍRÁNÍ CHODEM NASUCHO U PLÁŠTĚ PÍSTU (NEDOSTATEK OLEJE)

VZOROVÝ OBRAZ ZÁVADY:

 • V oblasti běžných (kluzných ploch) pláště pístu existují místa zadření, které částečně zasahují až do kroužkové oblasti. Na protilehlé straně pláště došlo místy k lehkým zadřením.
  Obr. 1
 • Povrch míst zadření je téměř kovově čistý, hrubý a bez vysoce lesklých přechodů.

POSOUZENÍ ZÁVADY:

Mezi pístem a válcem vznikl nedostatek olejového filmu. Téměř kovově čistý povrch míst zadření ukazuje, že v okamžiku zadření nebyl k dispozici žádný olejový film.

MOŽNÉ PŘÍČINY:

 • Žádný mazací olej v motoru
 • Oběh oleje v motoru nebyl v pořádku (olejové čerpadlo, přetlakový ventil atd.).
ZADŘENÍ CHODEM NASUCHO ZAPLAVENÍM PALIVEM (ZÁŽEHOVÉ I VZNĚTOVÉ MOTORY)

VZOROVÝ OBRAZ ZÁVADY:

 • Na běžných (kluzných) plochách plášťů pístu se vyskytují, nad původně dobrým obrazem chodu, úzká, ostře ohraničená podlouhlá místa otěru.
  Obr. 1 Obr. 2
 • Kroužková část je většinou nepoškozena.

POSOUZENÍ ZÁVADY:

Nespálené palivo, které se kondenzuje na stěnách válců, zředilo nosný olejový film. Tímto dochází k chodu nasucho mezi pístem a válcem. Následkem jsou protažená ostrá místa otěru.

MOŽNÉ PŘÍČINY:

 • Poruchy spalování nepravidelnostmi ve vstřikovacím systému nebo karburátoru případně zapalování (vynechávání zážehů).
 • Ztráta komprese (podpálené ventily nebo těsněním hlavy válců).
 • Sytič byl příliš dlouho v činnosti.
ZADÍRÁNÍ CHODEM NASUCHO, KTERÉ SE VYVINULO PŘES OPÁLENÉ SKVRNY NA PÍST. KROUŽCÍCH

VZOROVÝ OBRAZ ZÁVADY:

 • U všech tří poškozených pístů na běžných (kluzných) plochách kroužků se vyskytují opálené skvrny.
  Obr. 1 Obr. 2
 • Píst a) nemá ještě žádné stopy zadírání.
 • U pístu b) jsou nahoře vpravo viditelná první zadření.
 • U pístu c) se zadření rozšířila přes celý píst.

POSOUZENÍ ZÁVADY:

V takovémto případě závady selže nejdříve mazání mezi běžnými (kluznými) plochami pístních kroužků a válce. Pístní kroužky běží nasucho a z toho vznikají skvrny opalu na jejich kluzných plochách (klasické zadírání chodem nasucho). Přes tyto nenamazané části válce musí klouzat také píst. Z toho vznikají záděry které rostou po celé délce pístu.


MOŽNÉ PŘÍČINY:

 • Struktura honovaného povrchu nebyla optimální (nevhodná drsnost a honovací úhel).
 • Nevhodný mazací olej (špatná viskozita).
 • Teplota na kluzných plochách válce byla příliš vysoká (závady v chladícím systému a úsady v chladícím prostoru).
 • Zaplavení palivem poruchami spalování.
 • Nečistota nedostatečným čistěním při montáži nebo vadné filtrování vzduchu.
 • Nedostatečné zásobování olejem kluzných drah válců s ohledem na příliš málo vstřikovaného oleje od ojnice a uložení klikového hřídele (podle konstrukce).
ZADÍRÁNÍ DLOUHODOBÝM CHODEM PÍSTŮ NASUCHO NA KLUZNÝCH PLOCHÁCH PÍSTŮ S OPÁLENÝMI SKVRNAMI NA PÍSTNÍCH KROUŽCÍCH (PŘEVÁŽNĚ U PÍSTŮ VZNĚTOVÝCH MOTORŮ)

VZOROVÝ OBRAZ ZÁVADY:

 • Nad stejnoměrným, dobře vytvořeným obrazem základního chodu vyskytují se v horní části pláště místně omezená, podélně tažená místa otěru.
  Obr. 1
 • Také na ploše hlavy pístu se vyskytují podobná místa otěru.
  Obr. 2
 • Všechny pístní kroužky mají na celém obvodu opálené skvrny.

POSOUZENÍ ZÁVADY:

Po delším, bezvadném provozu motoru vypadlo místně mazání v horní oblasti pístů. Toto může vzniknout zaplavením palivem nebo přehřátím spalovacího prostoru.

MOŽNÉ PŘÍČINY:

 • Poruchy spalování závadou ve vstřikovacím zařízení.
 • Závady v chlazení.
ZADÍRÁNÍ HLAVY PÍSTŮ U VZNĚTOVÝCH MOTORŮ (ZADÍRÁNÍ CHODEM NASUCHO)

VZOROVÝ OBRAZ ZÁVADY:

 • Hlava pístu se místně zadřela, obrázek ukazuje zakarbonované místo dopadu proudu z trysky.
  Obr. 1
 • Povrch místa záděru je hrubý a vydřený, částečně dokonce vyrvány větší kusy materiálu.
  Obr. 2

POSOUZENÍ ZÁVADY:

Nerozprášené palivo ze vstřikovací trysky se dostalo až ke stěně válce a tam oslabilo olejový film až k totálnímu chodu nasucho. Materiál pístu je v této oblasti tak silně vydřen, že došlo ke „svaření“ materiálu pístu se stěnou válce, což potvrzuje hrubý obraz záděru.


MOŽNÉ PŘÍČINY:

 • Ukapávající vstřikovací tryska
 • Váznoucí jehla trysky zkřiveným tělesem vstřikovací trysky.
 • Špatně nastavený předvstřik.
 • Závada ve vstřikovacím systému.