ZADÍRÁNÍ PÍSTŮ

VŠEOBECNĚ O ZADÍRÁNÍ PÍSTŮ

Zadírání pístů jsou nejčastějšími druhy závad. Mohou být rozděleny do tří hlavních skupin:

  • Zadírání nedostatečnou vůlí
  • Zadírání chodem nasucho
  • Kombinace zadírání vůlí a chodem nasucho

ZADÍRÁNÍ NEDOSTATEČNOU VŮLÍ

Písty jsou vyrobeny z hliníkové slitiny s vysokým obsahem křemíku a mají přibližně dvojnásobnou tepelnou roztažnost jako válec. Přičemž píst dosahuje v provozu podstatně vyšších teplot než válec. Vůle mezi pístem a válcem se může proto v provozu při nevhodném navržení vůlí, nebo také při tepelných přetížení nepřípustně zúžit až přemostit. Tlak pístů proti kluzné ploše válce je při snižující se vůli stále vyšší, přičemž nosný povrch plášťů pístů dostane vysoce lesklý povrch. Teplota třením zvyšuje teplotu kluzných částí. Olejový film je stále více zahříván a ztrácí svoji mazací schopnost. Nakonec nemůže již zabránit chodu nasucho mezi běžnými plochami pístu a válce. Důsledkem jsou první podřeniny s hladkým, tmavě zabarveným povrchem.
Charakteristické znaky zadírání vůlí: vysoce lesklá otlačená místa, přecházející do hladké až tmavě zabarvené zadřeniny. K jednotlivým místům otlačení a zadření existují na protilehlé straně pístu vždy odpovídající protitlaková, obdobně vypadající místa.


ZADÍRÁNÍ CHODEM NA SUCHO

Zadírání chodem nasucho, se mohou vyskytnout i při dostatečné vůli, tedy bez odpovídajícího protitlaku. Jedná se o narušení olejového filmu mezi pístem a kluznou plochou válce na základě vysoké teploty nebo zaplavením palivem, často jen místně, omezeně. Zadírají se pouze plochy bez olejového filmu a vedou ve velmi krátkém čase k zadíráním se silně vydřeným povrchem. Podobné jevy se vyskytnou, při nedostatku oleje, to znamená že neexistuje žádný mazací film mezi pístem a válcem.

Charakteristické znaky zadírání chodem na sucho:
Při porušeném olejovém filmu: bez přechodu dochází k úzce omezeným zadřeninám převážně na plášti pístu, vykazující silně vydřený, tmavě zabarvený povrch. V počátečním stadiu často neexistují žádná protitlaková místa.
Při nedostatku oleje: Povrch zadřených míst je kovově čistý a není tmavě zabarven. Často dochází také, jako u zadření nedostatečnou vůlí, k protitlakovým místům.

KOMBINACE ZADÍRÁNÍ NEDOSTATEČNOU VŮLI A CHODEM NASUCHO

Vysokými teplotami ze spalovacího prostoru je na jedné straně oslaben olejový film ve své účinnosti a na druhé straně je snížena vůle nadměrným tepelným roztažením koruny pístu. Z toho se vytvářející zadřeniny vykazují u povrchu znaky zadírání chodem nasucho, to znamená, silně vydřený, dokonce natržený, silně zabarvený povrch. Navíc ještě mají od zadírání vůlí tu zvláštnost, že dochází k zadřeninám vždy odpovídajícím protitlakovým místům. Nezřídka se zadře koruna pístu kolem dokola.