ZADÍRÁNÍ U PLÁŠTĚ PÍSTŮ

ZADÍRÁNÍ NEDOSTATEČNOU VŮLÍ U PLÁŠTĚ PÍSTŮ

VZOROVÝ OBRAZ ZÁVADY:

 • Na obvodu pláště pístu existuje více stejně utvořených míst zadření.
 • K zadírání došlo tlakem a protitlakem, to znamená, že k místům zadření na jedné straně pístu se nacházejí na naproti ležící straně odpovídající protizáděrová místa.
 • Povrch zadření přechází z vysoce lesklých otlačených míst do tmavě zabarvených, relativně hladkých zadření.
 • Kroužková partie je nepoškozena.

POSOUZENÍ ZÁVADY:

Vůle mezi pláštěm pístu a válcem byla nepřípustně zúžena protaženími (povlaky), ke kterým došlo při provozu motoru.

MOŽNÉ PŘÍČINY:

 • Vrtání válce bylo provedeno příliš malé.
 • Hlava válce byla příliš utažená nebo nestejnoměrně dotažena.
 • Bylo použito nesprávné nebo nevhodné těsnění hlavy válců.
 • Kotelní kámen nebo nečistota v chladícím prostoru mohly způsobit nestejnoměrným odvodem tepla přidření pístů.
 • Motor byl ještě ve stavu nedostatečné provozní teploty příliš zatížen.
ZADÍRÁNÍ PÍSTŮ VEDLE ČEPNÍCH NÁBOJŮ = 45° ZADÍRÁNÍ

VZOROVÝ OBRAZ ZÁVADY:

Vedle čepních nábojů na protilehlých stranách došlo k zadírání.
Obr. 1
Povrch míst zadření přechází od vysoce se lesknoucích otlačených míst do tmavě zabarvených, poměrně hladkých otěrů.
Obr. 2
Kroužková partie je zcela nepoškozena. Pístní kroužky jsou volně pohyblivé.

POSOUZENÍ ZÁVADY:

Vůle chodu na plášti pístu byla silně zúžena vysokým zatížením motoru, který ještě neměl dostatečnou provozní teplotu. K tomu dochází proto, že píst dosáhne v relativně krátkém čase cca. několika sekund provozní teplotu, zatím co válec, zejména jeho spodní část, k tomu potřebuje přibližně několik minut. Plášť pístu se roztahuje v souladu se svojí teplotou. Poměrně elastické běžné plochy se pokoušejí vyrovnávat zužující se vůli k válci poddajností. U přechodu k nepoddajným čepním nábojům tlačí ale píst velkou silou proti stěně válce, což vede k vytlačení olejového filmu a přidření pístů.

MOŽNÉ PŘÍČINY:

 • Příliš vysoké zatížení a nedostatečně provozně teplý stroj.
 • Příliš těsné zalícování pístního čepu v pouzdře pístního čepu.
 • Všeobecné přehřátí motoru.
 • Silně zdeformované vrtání válce.
ZADÍRÁNÍ PÍSTŮ NA DOLNÍM KONCI PLÁŠTĚ

VZOROVÝ OBRAZ ZÁVADY:

Píst vykazuje u dolní části pláště klasická zadření vůlí s otlačením a protiotlačením, přecházející od vysoce lesklých míst otlačení do tmavě zabarvených přidření.
Obr. 1
Všechny ostatní partie pístu jsou bez zvláštních znaků.
K tomu náležející mokrá vložka válců vykazuje ve spodní části, tam, kde je na vnější straně utěsněna několika těsnícími kroužky proti vodě v oleji v klikové skříni, přesně stejně utvářená zadření.
Obr. 2
Všechny ostatní partie vložky válců nevykazují, stejně jako k nim náležející píst, žádné zvláštní znaky poškození.

POSOUZENÍ ZÁVADY:

Jelikož místa zadření jak na pístu, tak také na vložce válců mají charakteristické znaky zadření vůlí, je vůle při chodu mezi pístem a válcem ve spodní části tak silně zúžena deformací válce, že byl olejový film pro nedostatek vůle protlačen.

MOŽNÉ PŘÍČINY:

 • Rozměrově nesprávné nebo nevhodné těsnící kroužky jsou s to i nejsilnější vložku válců zdeformovat až k úplnému přemostění vůle při chodu mezi pístem a válcem. K zajištění dostatečně velkého prostoru k nabobtnání by měly těsnící kroužky vyplnit pouze přibližně 70% objemu drážek.
 • V drážkách pro těsnící kroužky ve skříni byly možná ještě zbytky starých těsnících kroužků.
 • Těsnící kroužky se nesmějí při zavádění do vložky válců překroutit. Musí být proto před montáží vložek válců vždycky potřeny kluzným prostředkem.