ZADÍRÁNÍ V NÁBOJÍCH PÍSTNÍCH ČEPŮ

ZADÍRÁNÍ V NÁBOJÍCH PÍSTNÍCH ČEPŮ

VŠEOBECNĚ O ZADÍRÁNÍ V NÁBOJÍCH PÍSTNÍCH ČEPŮ

Zadírání v nábojích pístních čepů se může primárně nebo také sekundárně vyskytnout jako důsledek zadírání plášťů pístu. Jelikož uložení čepů v otvorech pístních čepů není nuceně mazáno a k dispozici je pouze střikový nebo únikový olej, je zadírání v pístních čepech téměř vždy klasickými zadíráním chodem nasucho se silně roztrhaným povrchem a svařeninami materiálu.


Primární zadírání v otvorech pístních čepů u plovoucích čepů vznikají:

 • příliš malou vůlí
 • uváznutím (úhlování ojnice).

Tím se zužuje volná pohyblivost pístního čepu v náboji ojnice. Čep se nuceně otáčí v čepních otvorech. Pro toto je ale vůle plovoucího čepu příliš malá. Silné zahřátí a tím zhroucení mazacích poměrů s chodem nasucho a zadíráním jsou nevyhnutelným následkem.
Vysokým zahříváním se také silněji roztahuje píst v oblasti čepních otvorů také u pláště, což potom může vést k nedostatku vůle, chodu nasucho a zadírání (45° zadírání).
Sekundární zadírání v čepních otvorech jsou způsobována těžkými zadřeními pláště pístu. Celý píst se může při tom tak silně zahřát, že také v čepních otvorech se mazání zhroutí. Často se také zaplaví otěrem od zadřenin pláště uložení čepů.

ZADŘENÍ V NÁBOJÍCH PÍSTNÍCH ČEPŮ

VZOROVÝ OBRAZ ZÁVADY:

 • Pístní čep se v čepních otvorech silně zadřel. Materiál pístu se v dalším průběhu na pístním čepu doslova navařil.
  Obr. 1
 • V oblasti pouzdra pístního čepu se pístní čep zabarvil do modra.
 • Plášť pístu není zadřen.

POSOUZENÍ ZÁVADY:

Modré zabarvení pístního čepu v oblasti pouzdra ojnice ukazuje, že tam existovalo příliš málo vůle a pístní čep se mohl v pouzdře jen velmi těžce otáčet. Pístní čep byl proto kyvným pohybem ojnice víceméně nuceně otáčen v čepních otvorech. Pro toto je ale vůle plovoucího pístního čepu příliš malá. Zvýšené tření vedlo k nadměrnému ohřátí, čímž se nakonec stal olejový film neúčinným. Zadření s charakteristickými znaky zadření chodem nasucho byl nezvratným následkem.


MOŽNÉ PŘÍČINY:

 • Vůle mezi pouzdrem ojnice a pístním čepem byla příliš malá.
 • Možná, že ale byla vůle ojničního pouzdra chybou ojničního úhlu přemostěna a tím se čep zadřel.
 • Při montáži pístů je dobré uložení čepů naolejovat, aby bylo při prvních otáčkách motoru postaráno o dostatek mazání a nevzniklo již při rozběhu motoru zadření.
ZADÍRÁNÍ V NÁBOJÍCH PÍSTNÍCH ČEPŮ (PÍST PEVNĚ V OKU OJNICE)

VZOROVÝ OBRAZ ZÁVADY:

 • Píst zřejmě běžel jen zcela krátkou dobu. Neexistuje žádné potažení dna a žádná stopa chodu (kluzu).
 • Píst se zadřel v obou nábojích pístních čepů na horní, tedy takzvané tlakem zatížené straně.
  Obr. 1
 • Povrch zadření je kovově čistý. Neexistují žádné stopy spáleného oleje.

POSOUZENÍ ZÁVADY:

Jelikož píst ještě nevykazuje žádné stopy chodu (kluzu), asi běžel jen krátkou dobu. Pístní čep se proto musel zadřít ihned při prvních otáčkách. Jelikož místa zadření jsou kovově čistá, zdá se, že v době zadření nebyl žádný olej v uložení čepů.


MOŽNÉ PŘÍČINY:

 • Při montáži pístního čepu do pístu nebyl pravděpodobně montážní spoj namazán.
ZADŘENÍ V NÁBOJÍCH PÍSTNÍCH ČEPŮ (SE ZADŘENÍM PLÁŠŤŮ PÍSTŮ)

VZOROVÝ OBRAZ ZÁVADY:

 • Píst vykazuje zadření kolem celého obvodu s těžištěm u hlavy pístu a nábojů čepů.
  Obr. 1
 • Všechny těsnící kroužky jsou pevně v drážkách kroužků přemazaným materiálem pístu.
 • V obou nábojích pístního čepu existují zadření.

POSOUZENÍ ZÁVADY:

Jelikož je těžiště zadření u hlavy pístu a zadření tam je již dosti staré, došlo tam k závadě zřejmě vlivem poruch spalování. V dalším průběhu běžely pístní kroužky napevno a zadření se stahovala stále více dolu na plášť, přičemž silněji utrpěla partie kolem čepních otvorů. Spalovací plyny, které protékaly kolem zapečených těsnících kroužků, potom tak silně zahřály uložení čepu, že konečně i tam došlo k zadření.


MOŽNÉ PŘÍČINY:

 • Příčiny tohoto zadření v nábojích pístního čepu jsou poruchy ve spalování, které vedly ke kombinovanému zadření vulí a chodem nasucho.