ZÁVADY NA PÍSTECH

Spalovací motory jsou neustále vyvíjeny již celé století. Vhodnějším dimenzováním jejich konstrukčních dílů s použitím nových technologií se zlepšuje jejich provozní chování i životnost. Funkce motorů a provozní spolehlivost dílů je ale zaručena teprve tehdy, když průběh provozu není narušován nepravidelnostmi. Stanoveným cílem při opravě motorů je opětovné dosažení původního stavu. Při opravě musíme dbát na čistotu. Závady na obzvláště namáhaných částech motoru, především u pístu, jsou následkem mechanického nebo tepelného namáhání. Vyobrazení závad na poškozených dílech mají pro příslušnou závadu jisté charakteristické znaky. Toto se týká zejména pístů. Vyobrazení závad pístů je vyjádřením abnormálních provozních poměrů, na něž je třeba poukázat. Přitom mají být nápomocny následující komentáře.