ZÁVADY NA POJISTKÁCH ČEPŮ

ZÁVADY NA POJISTKÁCH ČEPŮ

VŠEOBECNĚ O ZÁVADÁCH NA POJISTKÁCH PÍSTNÍCH ČEPŮ

Jako pojistky pístních čepů se používají drátové pojistky nebo takzvané Segerovy pojistky. Oba způsoby mohou v provozu prasknout nebo vyskočit z drážky pístu, případně být vyraženy.
Prasknutí pojistných kroužků případně zlomení kroužkových pružin je třeba většinou přičítat přemáhání nebo neodbornému zacházení při nasazování pojistných kroužků. Pouze ve zcela řídkých případech je příčinou lomu materiálová závada.
Pojistné kroužky jsou namáhány v axiálním směru pouze tehdy, když je na pístním čepu vnucen axiální pohyb. Toto je ten případ, když závada na souososti ojnice nebo kývající se asymetrická ojnice, přivede osu pístních čepů a osu pístních os z rovnoběžnosti. Pístní čep naráží pak vynímečně rychlým sledem střídavě proti pojistkám pístních čepů a vytlačuje je postupně z jejich drážky. Jsou pak tlačeny dále až ke kluzné dráze válce, kde se otírají. Konečně se kroužky rozbijí, části se sevřou mezi píst a válec, jiné částice jsou silou hmoty vmetávány sem a tam v nábojích pístních čepů a způsobují tam značné úběry materiálu. Nezřídka se dostanou kousky lomu také skrz vnitřek čepního otvoru na druhou stranu pístu a způsobují tam stejně závažné škody.


POŠKOZENÉ POJISTKY ČEPŮ

VZOROVÝ OBRAZ ZÁVADY:

 • Na obou stranách pístu je konec otvoru čepních otvorů silně vytlučen. Poškození se protahují nahoru, částečně až do kroužkové partie.
  Obr. 1 Obr. 2
 • Jeden pojistný kroužek nebyl při demontáži pístů v drážce pojistky již k dispozici. V provozu vyskočil a zlámal se. Druhý pojistný kroužek je sice poškozen, byl ale ještě při demontáži pístů ve své drážce.
  Obr. 3
 • Stopy oleštění pístního čepu ukazují, že v provozu se čep přesunul směrem doprava kvůli chybějící pojistce čepu až ke kluzné dráze válce.
  Obr. 5
 • Toto je také možno rozpoznat u řezu pístu.
  Obr. 4
 • Pravou čelní stranou měl čep potom zřejmě delší dobu styk s kluznou dráhou válce. Čelní strana je tím vypoukle opotřebena.
 • Kluzný obraz pístu je vytvořen velmi křivě.

POSOUZENÍ ZÁVADY:

Pojistka čepu, jako drátová pojistka nebo Segerova pojistka, se vytluče v provozu pouze axiálním posunem pístního čepu, případně se vytlačí. Předpokladem je, že je správně nasazena a není poškozena. Axiální posun v pístním čepu se vyskytuje vždy tehdy, když osa pístního čepu v provozu není paralelní k ose klikové hřídele. Toto je převážně tehdy, když vzniká prohnutou ojnicí silný šikmý stav pístu. Při zdvihových pohybech dochází k měnícímu se axiálnímu posunu, jímž je v hlavním směru tlaku ležící pojistný kroužek doslova vyražen. Vyskočený pojistný kroužek se potom sevře mezi pístní čep, putující směrem ven a válec. Je tam opotřebován a konečně se rozbije do více dílů. Částečky vytlučou svojí silou hmoty při zdvihových pohybech materiál pístu během velmi krátké doby, jak to ukazují vyobrazení. Jednotlivé zlámané kousky putují přitom také vyvrtáním pístním čepem a způsobují na protilehlé straně pístu rovněž tak odpovídající porušení, přesahují pro stranově posunutý pístní čep také na vlastní plochu ložiska čepu uvnitř pojistky pístního čepu.


MOŽNÉ PŘÍČINY:

 • Axiální posun pístního čepu při provozu motoru:
  • prohnutím nebo přetočením ojnice
  • šikmou polohou ojnice pro nesouběžnost osy pístního čepu k ose klikové hřídele
  • šikmo vyvrtaným válcem
  • příliš velkou vůlí ojničních ložisek, zejména ve spojení s asymetrickými ojnicemi
 • Použití starých nebo poškozených pojistných kroužků
 • Neodborně montované pojist. kroužky