ZÁVADY PÍSTŮ

V této příručce jsou popsány a zobrazeny příčiny poškození pístů, válců, pístních kroužků a čepů spalovacích motorů.
Bude vám dobrým pomocníkem při zjišťování a odstraňování závad které souvisí s montáží a provozem motoru (nesprávný postup při montáži, nedostatečné chlazení, mazání, vůle...)
Popsané příčiny jsou výsledkem dlouholeté praxe výrobců pístů.


Závady na pístech - jejich charakteristická vyobrazení a příčiny
Zadírání pístů
Zadírání nedostatečnou vůlí

 • Zadírání nedostatečnou vůlí u pláště pístů (zážehové a vznětové motory)
 • Zadírání pístů vedle čepních nábojů = 45° zadírání
 • Zadírání pístů na dolním konci pláště a místo zadírání v dolní oblasti vložek válců

Zadírání chodem nasucho

 • Jednostranné zadírání pláště pístů bez protiotlačených stran
 • Zadírání chodem nasucho u pláště pístu (nedostatek oleje)
 • Zadření chodem nasucho zaplavením palivem (zážehové a vznětové motory)
 • Zadírání chodem nasucho, které se vyvinulo přes opálené skvrny na píst. kroužcích (převážně u vznětových motorů )
 • Zadírání dlouhodobým chodem pístů nasucho na kluzných plochách pístů s opálenými skvrnami na pístních kroužcích (převážně u pístů vznětových motorů)
 • Zadírání hlavy pístů u vznětových motorů

Kombinované zadírání pro nedostatek vůle a chod nasucho

 • Zadírání pístů z přetížení s těžištěm u hlavy pístu

Zvýšená spotřeba oleje

 • Spotřeba oleje abnormálním opotřebením pístů, pístních kroužků a válců (nečistota)
 • Spotřeba oleje abnormálním opotřebením pístů, pístních kroužků a válců zaplavením palivem
 • Spotřeba oleje deformací válce
 • Spotřeba oleje po velmi krátké době chodu vadným zabudováním expanderu třídílného stíracího kroužku

Závady pístů poruchami spalování u zážehových motorů

Závady pístů poruchami spalování u vznětových motorů

 • Trhliny ve dnu a spalovací komůrce dna pístů
 • Zlomení (prasknutí) můstku u pístů Diesel
 • Odtavení u dna pístu u vznětových motorů

Lom pístu

 • Lom (prasknutí) pístu kolizí dna pístu proti hlavě válců
 • Lom (prasknutí) pístu v náboji pístních čepů

Lomy pístních čepů

 • Lom pístního čepu

Závady na pojistkách čepů

 • Poškozené pojistky čepů

Zadírání v nábojích pístních čepů

 • Zadření v nábojích pístních čepů
 • Zadření v nábojích pístních čepů - píst pevně v oku ojnice
 • Zadření v nábojích pístních čepů - se zadřením plášťů pístů

Hlučnost pístu

 • Hluk pístů