PÍSTOVÉ SKUPINY (PÍSTY, PÍSTNÍ KROUŽKY)

Píst je pracovní částí mnoha strojů, jako jsou například pístová čerpadla, pístové motory, hydraulická zařízení a mnoho dalších.

Písty jsou nejčastěji vyráběny z oceli nebo (především u spalovacích motorů) ze slitin hliníku s přísadou křemíku, který sníží tepelnou roztažnost slitiny.

Závady pístů